Escadron BRAVO & Cie

Escadron BRAVO & Cie

Portes ouvertes 1976


Eglise d'Arnsberg
Eglise d'Arnsberg

Au château
Au château

Arsnberg vue du château
Arsnberg vue du château

Le parade ground
Le parade ground

Ma soeur dans un AMX 13
Ma soeur dans un AMX 13

Alouète II
Alouète II

Alouète II
Alouète II

Missiles Hawk
Missiles Hawk

Ma mère et ma soeur Devant un Scorpion
Ma mère et ma soeur Devant un Scorpion

M41 du Pl ATK
M41 du Pl ATK